Bel (072) 5644596 >>

Meer- en hoogbegaafdheid

Aanbod voor meer- en hoogbegaafden op de Lispeltuut

Op de Lispeltuut werken we met het programma Levelwerk. Levelwerk biedt een leerlijn met passend onderwijs voor meer- en hoog begaafde leerlingen in het basisonderwijs. Het is dus voor de kinderen die naast de reguliere lesstof meer werk aankunnen. Om in aanmerking te komen voor Levelwerk, moet een kind aan verschillende criteria voldoen.

 

 Het programma bevat een totaalaanbod van verrijkende activiteiten op het gebied van taal, lezen,  rekenen,  wereldoriëntatie en natuur. Levelwerk biedt de mogelijkheid om met zelfgekozen onderwerpen aan de slag te gaan. Ook leren de kinderen om een haalbare planning te maken. Het doel van Levelwerk is het oefenen van metacognitieve (plannen, organiseren, een opdracht aanpakken), sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden,  waarbij  er aangesloten wordt bij de motivatie van de leerlingen.

 

Levelwerk wordt op de Lispeltuut toegepast in de groepen 5 t/m 8. Het zal ook worden ingevoerd  in de groepen 3 en 4. De kinderen die werken met Levelwerk worden begeleid door hun eigen leerkracht. De internbegeleider stuurt het programma aan en bewaakt het proces. Wekelijks wordt met de kinderen het werk besproken en worden de nieuwe opdrachten ingepland.

 

 

Hoog bezoek

Mevrouw Helma van der Hoorn, voorzitter van het College van bestuur van de SAKS, was op bezoek op de Lispeltuut.
De kinderen hebben een flitsende presentatie gegeven over Levelwerk en hoe zij daar praktisch mee bezig zijn. We willen u de reactie van Helma van der Hoorn natuurlijk niet onthouden!

 

  

"Ik heb erg genoten van het afgelopen schoolbezoek aan de Lispeltuut. Door de presentaties van de leerlingen kwam levelwerk echt tot leven. Niet alleen werd daardoor inzichtelijker wat het is en hoe het werkt, ook werd daardoor zichtbaar hoe leuk het voor de leerlingen is om ermee te werken en hoe goed het aanslaat. Het doet me deugd te zien dat leerlingen die extra uitdaging behoeven door de school worden gezien en dat er adequaat op hun behoeften wordt ingespeeld. Het feit dat de leerlingen worden betrokken bij de evaluatie van het project en dat er serieus naar hen wordt geluisterd, maakt de cirkel rond. Geef mijn complimenten daarom door aan de leerlingen die de mooie presentaties hebben verzorgd, maar vooral ook aan je teamleden die dit hebben neergezet!"

 Met vriendelijke groet,

 Helma van der Hoorn

             

Zo'n groot compliment smaakt naar meer. 
Daarom hebben de kinderen hun presentatie nog eens herhaald voor hun ouders. Natuurlijk ook een zeer geinteresseerd publiek!

 

Contact

Sws de Lispeltuut
HOOFDLOCATIE
P.C. Boutensstraat 4
1822 KJ Alkmaar
072 5644596

DEPENDANCE
Jacques Perkstraat 100
1822 KM Alkmaar
072 5627120

de.lispeltuut@saks.nl

Aanmelden >>