Oog voor talent

Op de Lispeltuut helpen we kinderen hun eigen talenten optimaal ontwikkelen.

Lees verder >

Nieuwbouw

Het is een aantrekkelijk vooruitzicht: waarschijnlijk in de loop van 2022 verlaat de Lispeltuut het huidige hoofdgebouw en dependance en betrekt de school een splinternieuw gebouw in Vroonermeer Noord. Hier kunnen we al onze ideeën over modern onderwijs in praktijk brengen.

Lees verder >

Meer- en hoogbegaafdheid

Sommige kinderen begrijpen de lesstof sneller dan anderen. Ook zij moeten op school uitgedaagd blijven worden.

Lees verder >

Brede school de Lispeltuut

De Lispeltuut is een zogenaamde ‘brede school’. Dat betekent dat we meer aanreiken dan de bekende lesvakken. Onder en na schooltijd is er alle ruimte voor sport en spel.

Lees verder >

Ouders

​​​Lis van Bunnik, moeder van Bink (groep 1/2) en stiefmoeder van Ninthe (groep 5) ​​: "De Lispeltuut is gewoon een fijne school"

Lees verder >

De Vreedzame School

Als school bereiden we kinderen voor op hun deelname aan de samenleving. Daarvoor moeten zij niet alleen uitgerust worden met de juiste kennis, maar ook met de juiste sociale vaardigheden.

Lees verder >

Ouderbetrokkenheid

Een effectieve samenwerking tussen school en ouders

Lees verder >

Ons team

Ieder kind heeft het recht om gezien en gehoord te worden. Vanuit die overtuiging staat ons team van leerkrachten elke dag gedreven en vol (com)passie in de klas.

Lees verder >

Meer dan school

Weekafsluiting, het Oudercafé, Engels van Groep 1 tot en met 8, de Gezonde School. Zo gevarieerd is het schoolaanbod van de Lispeltuut.

Lees verder >

Praktisch

De Lispeltuut heeft momenteel 12 groepen en 30 medewerkers. Het aantal leerlingen zal de komende jaren gaan toenemen door de nieuwbouw in Vroonermeer Noord.

Lees verder >

Nieuwsgierig?

De Lispeltuut ontwikkelt de talenten van kinderen. Aan die belofte geven wij elke dag invulling. Hoe? Kom langs en ervaar het zelf. Wij leiden u graag rond.

Aanmelden en contact
Sluiten

Kinderen die eerder met hun werk klaar zijn en zich gaan ‘vervelen’ in de klas. Op zulke signalen zijn wij zeer alert. De Lispeltuut heeft een compleet beleid uitgewerkt, waarin precies omschreven staat wanneer iemand hoog- of meerbegaafd is en hoe we daarmee als school omgaan.

Levelwerk

Wij maken voor groepen 3 tot en met 8 gebruik van het programma Levelwerk, dat een leerlijn biedt voor meer- en hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs. Levelwerk bestaat uit verrijkende activiteiten op het gebied van taal, lezen, rekenen, wereldoriëntatie en natuur, maar creëert ook allerlei ingangen om te werken aan sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden. Elk kind is anders, ook elk meer- en hoogbegaafd kind. Levelwerk is zo opgezet dat je kinderen op hun eigen ‘level’ kunt helpen.

De vaste leerkrachten begeleiden hun leerlingen met Levelwerk. Zij bespreken wekelijks met de kinderen het werk, nemen vragen door en plannen nieuwe opdrachten in. Hebben zij zelf behoefte aan informatie of advies, dan kunnen zij terecht bij onze coördinator meer- en hoogbegaafdheid.

Plusklas

Voor kinderen die nog meer aandacht of uitdaging nodig hebben, is er een ‘plusklas’ in Alkmaar-Noord. Hier worden zij een dagdeel in de week begeleid door een specialist in meer- en hoogbegaafdheid en vinden zij een omgeving waarin zij net zo ‘gewoon’ als hun plusklasgenootjes.

Sluiten
Sluiten

Kinderen die eerder met hun werk klaar zijn en zich gaan ‘vervelen’ in de klas. Op zulke signalen zijn wij zeer alert. De Lispeltuut heeft een compleet beleid uitgewerkt, waarin precies omschreven staat wanneer iemand hoog- of meerbegaafd is en hoe we daarmee als school omgaan.

Levelwerk

Wij maken voor groepen 3 tot en met 8 gebruik van het programma Levelwerk, dat een leerlijn biedt voor meer- en hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs. Levelwerk bestaat uit verrijkende activiteiten op het gebied van taal, lezen, rekenen, wereldoriëntatie en natuur, maar creëert ook allerlei ingangen om te werken aan sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden. Elk kind is anders, ook elk meer- en hoogbegaafd kind. Levelwerk is zo opgezet dat je kinderen op hun eigen ‘level’ kunt helpen.

De vaste leerkrachten begeleiden hun leerlingen met Levelwerk. Zij bespreken wekelijks met de kinderen het werk, nemen vragen door en plannen nieuwe opdrachten in. Hebben zij zelf behoefte aan informatie of advies, dan kunnen zij terecht bij onze coördinator meer- en hoogbegaafdheid.

Plusklas

Voor kinderen die nog meer aandacht of uitdaging nodig hebben, is er een ‘plusklas’ in Alkmaar-Noord. Hier worden zij een dagdeel in de week begeleid door een specialist in meer- en hoogbegaafdheid en vinden zij een omgeving waarin zij net zo ‘gewoon’ als hun plusklasgenootjes.


Sluiten

Resultaten

Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan.