Oog voor talent

Op de Lispeltuut helpen we kinderen hun eigen talenten optimaal ontwikkelen.

Lees verder >

Nieuwbouw

Het is een aantrekkelijk vooruitzicht: waarschijnlijk in de loop van 2022 verlaat de Lispeltuut het huidige hoofdgebouw en dependance en betrekt de school een splinternieuw gebouw in Vroonermeer Noord. Hier kunnen we al onze ideeën over modern onderwijs in praktijk brengen.

Lees verder >

Meer- en hoogbegaafdheid

Sommige kinderen begrijpen de lesstof sneller dan anderen. Ook zij moeten op school uitgedaagd blijven worden.

Lees verder >

Brede school de Lispeltuut

De Lispeltuut is een zogenaamde ‘brede school’. Dat betekent dat we meer aanreiken dan de bekende lesvakken. Onder en na schooltijd is er alle ruimte voor sport en spel.

Lees verder >

Ouders

​​​Lis van Bunnik, moeder van Bink (groep 1/2) en stiefmoeder van Ninthe (groep 5) ​​: "De Lispeltuut is gewoon een fijne school"

Lees verder >

De Vreedzame School

Als school bereiden we kinderen voor op hun deelname aan de samenleving. Daarvoor moeten zij niet alleen uitgerust worden met de juiste kennis, maar ook met de juiste sociale vaardigheden.

Lees verder >

Ouderbetrokkenheid

Een effectieve samenwerking tussen school en ouders

Lees verder >

Ons team

Ieder kind heeft het recht om gezien en gehoord te worden. Vanuit die overtuiging staat ons team van leerkrachten elke dag gedreven en vol (com)passie in de klas.

Lees verder >

Meer dan school

Weekafsluiting, het Oudercafé, Engels van Groep 1 tot en met 8, de Gezonde School. Zo gevarieerd is het schoolaanbod van de Lispeltuut.

Lees verder >

Praktisch

De Lispeltuut heeft momenteel 12 groepen en 30 medewerkers. Het aantal leerlingen zal de komende jaren gaan toenemen door de nieuwbouw in Vroonermeer Noord.

Lees verder >

Nieuwsgierig?

De Lispeltuut ontwikkelt de talenten van kinderen. Aan die belofte geven wij elke dag invulling. Hoe? Kom langs en ervaar het zelf. Wij leiden u graag rond.

Aanmelden en contact
Sluiten

Kinderen die op hun niveau instructie krijgen en daarna uitwaaieren over een ‘leerplein’ om alleen of in groepjes opdrachten uit te voeren. Het nieuwe schoolgebouw gaat ons helpen om kinderen nog meer in hun kracht te zetten.

Doorgaande lijn

Het stelt ons ook in staat om een Integraal Kind Centrum (IKC) te worden. In een IKC stemmen kinderopvang en basisonderwijs hun pedagogische visie en aanpak op elkaar af. Daardoor worden opvang, opvoeding, onderwijs, zorg en ontspanning één samenhangend geheel en kunnen kinderen van 0 tot en met 12 jaar zich in een doorgaande lijn ontplooien.

Belangrijke stap

In een omgeving van rust, regelmaat en veiligheid wordt maatwerk nog meer de norm. Met de nieuwe Lispeltuut zetten we een belangrijke stap naar de toekomst, waarin onze leerkrachten ‘talentbouwers’ zijn en kinderen leren om hun eigen en elkaars talenten te zien en elkaar gaan helpen om die meer in te zetten.

De nieuwe Lispeltuut

Meer weten over de nieuwbouw? www.denieuwelispeltuut.nl

Sluiten
Sluiten

Kinderen die op hun niveau instructie krijgen en daarna uitwaaieren over een ‘leerplein’ om alleen of in groepjes opdrachten uit te voeren. Het nieuwe schoolgebouw gaat ons helpen om kinderen nog meer in hun kracht te zetten.

Doorgaande lijn

Het stelt ons ook in staat om een Integraal Kind Centrum (IKC) te worden. In een IKC stemmen kinderopvang en basisonderwijs hun pedagogische visie en aanpak op elkaar af. Daardoor worden opvang, opvoeding, onderwijs, zorg en ontspanning één samenhangend geheel en kunnen kinderen van 0 tot en met 12 jaar zich in een doorgaande lijn ontplooien.

Belangrijke stap

In een omgeving van rust, regelmaat en veiligheid wordt maatwerk nog meer de norm. Met de nieuwe Lispeltuut zetten we een belangrijke stap naar de toekomst, waarin onze leerkrachten ‘talentbouwers’ zijn en kinderen leren om hun eigen en elkaars talenten te zien en elkaar gaan helpen om die meer in te zetten.

De nieuwe Lispeltuut

Meer weten over de nieuwbouw? www.denieuwelispeltuut.nl


Sluiten

Resultaten

Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan.