Bel (072) 5644596 >>

Verandering schooltijden

We gaan werken met 5 gelijke schooldagen.
De kinderen gaan iedere dag naar school van 08.30-14.00 uur. Zie voor meer
informatie onder Onze school en Schooltijden.

Contact

de Lispeltuut
HOOFDLOCATIE
P.C. Boutensstraat 4
1822 KJ Alkmaar
072 5644596

DEPENDANCE
Jacques Perkstraat 100
1822 KM Alkmaar
072 5627120

de.lispeltuut@saks.nl

Aanmelden >>