Oog voor talent

Op de Lispeltuut helpen we kinderen hun eigen talenten optimaal ontwikkelen.

Lees verder >

Nieuwbouw

Het is een aantrekkelijk vooruitzicht: waarschijnlijk in de loop van 2022 verlaat de Lispeltuut het huidige hoofdgebouw en dependance en betrekt de school een splinternieuw gebouw in Vroonermeer Noord. Hier kunnen we al onze ideeën over modern onderwijs in praktijk brengen.

Lees verder >

Meer- en hoogbegaafdheid

Sommige kinderen begrijpen de lesstof sneller dan anderen. Ook zij moeten op school uitgedaagd blijven worden.

Lees verder >

Brede school de Lispeltuut

De Lispeltuut is een zogenaamde ‘brede school’. Dat betekent dat we meer aanreiken dan de bekende lesvakken. Onder en na schooltijd is er alle ruimte voor sport en spel.

Lees verder >

Ouders

​​​Lis van Bunnik, moeder van Bink (groep 1/2) en stiefmoeder van Ninthe (groep 5) ​​: "De Lispeltuut is gewoon een fijne school"

Lees verder >

De Vreedzame School

Als school bereiden we kinderen voor op hun deelname aan de samenleving. Daarvoor moeten zij niet alleen uitgerust worden met de juiste kennis, maar ook met de juiste sociale vaardigheden.

Lees verder >

Ouderbetrokkenheid

Een effectieve samenwerking tussen school en ouders

Lees verder >

Ons team

Ieder kind heeft het recht om gezien en gehoord te worden. Vanuit die overtuiging staat ons team van leerkrachten elke dag gedreven en vol (com)passie in de klas.

Lees verder >

Meer dan school

Weekafsluiting, het Oudercafé, Engels van Groep 1 tot en met 8, de Gezonde School. Zo gevarieerd is het schoolaanbod van de Lispeltuut.

Lees verder >

Praktisch

De Lispeltuut heeft momenteel 12 groepen en 30 medewerkers. Het aantal leerlingen zal de komende jaren gaan toenemen door de nieuwbouw in Vroonermeer Noord.

Lees verder >

Nieuwsgierig?

De Lispeltuut ontwikkelt de talenten van kinderen. Aan die belofte geven wij elke dag invulling. Hoe? Kom langs en ervaar het zelf. Wij leiden u graag rond.

Aanmelden en contact
Sluiten

Op de Lispeltuut beschouwen we ouderbetrokkenheid als een effectieve samenwerking tussen school en ouders. Dat gaat verder dan de Activiteitencommissie en de Medezeggenschapsraad.

Oudercafé

Wat is goed voor de ontwikkeling van onze kinderen? Ouders hebben daar net zo goed ideeën over en verstand van. De Lispeltuut maakt het onderwijs graag in samenspraak met hen. Jaarlijks organiseren wij een Oudercafé, waarin we onderdelen van het schoolbeleid met ouders doornemen en toetsen. Zo hebben we ook met elkaar de ouder/kindgesprekken inhoud gegeven.

Ouder/kindgesprekken

Als school verwachten we dat kinderen steeds meer ‘eigenaar worden van hun leerproces’. Dat klinkt abstract, maar dat is het niet. Neem de ouder/kindgesprekken die we hebben ingevoerd. Hier gaan leerkrachten in gesprek met ouders en kind over zijn ‘leerdoelen’. Wat gaat goed en waar kan het kind aan werken? Door dat te delen, weet het kind wat van hem verwacht wordt en kunnen ouders er ook thuis aandacht aan besteden. Zo gaat onderwijs over in opvoeding en zorgt het voor een krachtiger leereffect. En mochten ouders iets apart met de leerkracht willen bespreken, kan daar altijd een afspraak voor gemaakt worden!

Agenda Medezeggenschapsraad

U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. De MR vergaderingen starten om 19:30 uur.
Onderstaand treft u de data aan van de vergaderingen voor het schooljaar 2020-2021:
19 oktober 2020, 16 november 2020, 11 januari 2021, 15 maart 2021, 31 mei 2021.


Sluiten
Sluiten

Op de Lispeltuut beschouwen we ouderbetrokkenheid als een effectieve samenwerking tussen school en ouders. Dat gaat verder dan de Activiteitencommissie en de Medezeggenschapsraad.

Oudercafé

Wat is goed voor de ontwikkeling van onze kinderen? Ouders hebben daar net zo goed ideeën over en verstand van. De Lispeltuut maakt het onderwijs graag in samenspraak met hen. Jaarlijks organiseren wij een Oudercafé, waarin we onderdelen van het schoolbeleid met ouders doornemen en toetsen. Zo hebben we ook met elkaar de ouder/kindgesprekken inhoud gegeven.

Ouder/kindgesprekken

Als school verwachten we dat kinderen steeds meer ‘eigenaar worden van hun leerproces’. Dat klinkt abstract, maar dat is het niet. Neem de ouder/kindgesprekken die we hebben ingevoerd. Hier gaan leerkrachten in gesprek met ouders en kind over zijn ‘leerdoelen’. Wat gaat goed en waar kan het kind aan werken? Door dat te delen, weet het kind wat van hem verwacht wordt en kunnen ouders er ook thuis aandacht aan besteden. Zo gaat onderwijs over in opvoeding en zorgt het voor een krachtiger leereffect. En mochten ouders iets apart met de leerkracht willen bespreken, kan daar altijd een afspraak voor gemaakt worden!

Agenda Medezeggenschapsraad

U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. De MR vergaderingen starten om 19:30 uur.
Onderstaand treft u de data aan van de vergaderingen voor het schooljaar 2020-2021:
19 oktober 2020, 16 november 2020, 11 januari 2021, 15 maart 2021, 31 mei 2021.Sluiten

Resultaten

Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan.