Bel (072) 5644596 >>

Activiteiten commissie (A.C.)

Op de Lispeltuut hebben we een enthousiaste groep ouders die zich inzet in de Activiteiten Commissie (verder afgekort als AC).
De AC organiseert samen met de leerkrachten allerlei sportieve en feestelijke activiteiten in de school. Daarnaast beheert de AC de ouderbijdrage.

Onderstaand treft u de functie-omschrijving aan van een AC-lid.

Een AC-lid organiseert samen met de leerkrachten activiteiten die plaatsvinden op school. De activiteiten waarbij de AC-leden assisteren zijn: Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Avond-4-daagse en de sportdagen.

In elke commissie zitten minimaal 2 AC-leden. De indeling van de commissies vindt aan het begin van het schooljaar plaats.

De AC-leden wonen, op uitnodiging van de coördinator van de desbetreffende commissie, de vergaderingen van de commissie bij en verwachten ook dat zij hun ideeën op tafel kunnen leggen.

De AC-leden zullen tijdens de activiteit zelf ook aanwezig zijn om te helpen alles in goede banen te leiden.

De AC-leden verzorgen de boodschappen voor de activiteiten.

De AC-leden zullen aanwezig zijn bij de evaluatie van de activiteit en hebben ook daarin een inbreng.

Tenslotte versieren de AC leden de school en ruimen deze ook weer op waarbij bij grote thema’s zoals kerst leerkrachten te hulp schieten.

Leden van de Activiteitencommissie in het schooljaar 2017-2018

De school heeft een activiteiten commissie (AC). De AC ondersteunt het team, onder meer bij het organiseren van de jaarlijks terugkerende activiteiten. Tevens beheert de AC de ouderbijdrage.

De volgende ouders zitten in de AC:

Corine Reus
Sandy Schuil
Ellis de Boer
Evelien de Jong
Lisette van den Mosselaar
Lilian Rutgers
Loes Schuijt
Nathalie Visser
Mariska Blokker
Inez de Ruiter
Katja Walstra

Jaarverslag en financieel verslag schooljaar 2016-2017

Op de algemene informatieavond op 4 oktober 2017 heeft de AC haar jaarverslag en financiële verantwoording van 2016-2017 gepresenteerd.

Het jaarverslag kunt u hier inzien. De financiële verantwoording leest u hier.

 

 

 

Contact

de Lispeltuut
HOOFDLOCATIE
P.C. Boutensstraat 4
1822 KJ Alkmaar
072 5644596

DEPENDANCE
Jacques Perkstraat 100
1822 KM Alkmaar
072 5627120

de.lispeltuut@saks.nl

Aanmelden >>