Bel (072) 5644596 >>

Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Veel activiteiten (Sinterklaas, Kerst, sportdag, theaterbezoek e.d.) worden bekostigd vanuit de vrijwillig ouderbijdrage.

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ouderavond is de ouderbijdrage voor het schooljaar 2016-2017 vastgesteld op € 22,50 per kind.

Wijze van betalen:


Als uw kind tussen 1 januari en 1 april start betaalt u €10.00. Voor kinderen die later starten hoeft niets meer te worden betaald.
Wilt u een hoger bedrag doneren, dan zijn wij hier uiteraard erg blij mee.
Mocht u een betalingsregeling willen dan kunt u contact opnemen met de directie. 

Contact

de Lispeltuut
HOOFDLOCATIE
P.C. Boutensstraat 4
1822 KJ Alkmaar
072 5644596

DEPENDANCE
Jacques Perkstraat 100
1822 KM Alkmaar
072 5627120

de.lispeltuut@saks.nl

Aanmelden >>