Bel (072) 5644596 >>

Kinderfysiotherapie en ergotherapie

Kinderfysiotherapie en ergotherapie

Als uw kind is gebaat bij ergotherapie of fysiotherapie, dan kan dit op school plaatsvinden. Kinderfysiotherapie wordt gegeven door mw. Lucie du Quesne van Bruchem (www.duquesne.nl). Mw. Meike de Berg, kinderergotherapie, richt zich op problematiek op het gebied van zelfredzaamheid, spel en schoolse vaardigheden (www.kinder-ergo.nl). Stem eerst af met uw zorgverzekeraar. Zie hiervoor ook bij Fysiotherapie onder het kopje Algemene informatie.

 

 

Contact

de Lispeltuut
HOOFDLOCATIE
P.C. Boutensstraat 4
1822 KJ Alkmaar
072 5644596

DEPENDANCE
Jacques Perkstraat 100
1822 KM Alkmaar
072 5627120

de.lispeltuut@saks.nl

Aanmelden >>