Bel (072) 5644596 >>

Ergotherapie nader belicht

Wat is kinderergotherapie?


Kinderergotherapie richt zich op kinderen die problemen ondervinden met het spelen, de zelfredzaamheid of het meedoen op school. Kinderen kunnen bijvoorbeeld problemen hebben met schrijven, concentratie, meedoen met andere kinderen, veterstrikken etc.

De kinderergotherapeut kan hulp bieden bij de (fijn)motorische ontwikkeling en bij de sensorische informatieverwerking van het kind.

De kinderergotherapeut kijkt in die situaties samen met het kind en de ouders wat hij of zij wél kan en of een situatie bijvoorbeeld aangepast kan worden. Wat zijn de mogelijkheden op school of thuis? Dat geldt op het gebied van praktische aanpassingen, maar ook op het gebied van begeleiding en vaardigheden. De kracht van de ergotherapie is om te observeren en analyseren om vervolgens te kijken naar hoe de situatie verbeterd kan worden. Alles gaat altijd in nauwe samenwerking met het kind, de ouder en evt. leerkrachten.

 

Contact

de Lispeltuut
HOOFDLOCATIE
P.C. Boutensstraat 4
1822 KJ Alkmaar
072 5644596

DEPENDANCE
Jacques Perkstraat 100
1822 KM Alkmaar
072 5627120

de.lispeltuut@saks.nl

Aanmelden >>