Bel (072) 5644596 >>

Kinderfysiotherapie nader belicht

Kinderfysiotherapie  op de Lispeltuut.

Voor kinderen die op een basisschool zitten is bewegen erg belangrijk. Daarom geven tegenwoordig de meeste zorgverzekeraars toestemming voor het behandelen van kinderen met motorische problemen.

Kinderfysiotherapie wordt voor ieder kind 18 keer vergoed uit de basisverzekering, zonder dat je eigen risico wordt aangesproken.

Op de Lispeltuut worden de behandelingen gegeven in de speelzaal van het hoofdgebouw. Je hebt een verwijzing van de huisarts of specialist nodig en er vindt altijd eerst een onderzoek plaats .

Voor informatie over kinderfysiotherapie  en hoe je mij kunt bereiken   zie www.duquesne.nl.

Je kunt ook bellen op 06-22401185.

 

 

Contact

de Lispeltuut
HOOFDLOCATIE
P.C. Boutensstraat 4
1822 KJ Alkmaar
072 5644596

DEPENDANCE
Jacques Perkstraat 100
1822 KM Alkmaar
072 5627120

de.lispeltuut@saks.nl

Aanmelden >>