Bel (072) 5644596 >>

M.R. Medezeggenschapsraad

De school heeft een wettelijk verplichte Medezeggenschapsraad (MR), die vergelijkbaar is met de ondernemingsraad binnen bedrijven.
De MR bestaat voor de helft uit ouders van de school en voor de andere helft uit vertegenwoordigers van het team.
De MR heeft de bevoegdheid om alle aangelegenheden die de school betreffen te bespreken met het schoolbestuur, het team en de ouders.
Over tal van voorstellen met betrekking tot de school zal het schoolbestuur, alvorens te kunnen beslissen, advies of instemming van de MR dienen te verkrijgen.
De MR behartigt mede de belangen van de school bij het bevoegd gezag.


De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn in beginsel openbaar.
Mocht u vragen hebben aan of suggesties voor de MR dan kunt u bij de directie nadere informatie krijgen over wie u dan kunt aanspreken.

Of u kunt mailen naar mr.lispeltuut@saks.nl

De volgende ouders zitten in de MR:

Jonte Houthoff
Miriam van Vuuren
Coen van Pruissen

De volgende teamleden zitten in de MR:

Rita Reyneveld
Nancy Ruiter
Vienna Brattinga

 

 

 

Contact

de Lispeltuut
HOOFDLOCATIE
P.C. Boutensstraat 4
1822 KJ Alkmaar
072 5644596

DEPENDANCE
Jacques Perkstraat 100
1822 KM Alkmaar
072 5627120

de.lispeltuut@saks.nl

Aanmelden >>