Bel (072) 5644596 >>

Notulen MR-vergadering

Als u hier klikt vindt u de vastgestelde notulen van de  MR-vergadering van 27-11-2017.

Als u hier klikt vindt u de concept notulen van de laatste MR-vergadering.

Contact

de Lispeltuut
HOOFDLOCATIE
P.C. Boutensstraat 4
1822 KJ Alkmaar
072 5644596

DEPENDANCE
Jacques Perkstraat 100
1822 KM Alkmaar
072 5627120

de.lispeltuut@saks.nl

Aanmelden >>