Bel (072) 5644596 >>

Beslissingsbevoegdheid van en informatieverstrekking naar gescheiden ouders

Gedurende het huwelijk oefenen de ouders het gezag gezamenlijk uit over hun kinderen. Dit geldt ook voor kinderen, die zijn geboren gedurende het geregistreerd partnerschap. Na echtscheiding en huwelijksontbinding na scheiding van tafel en bed of ontbinding van partnerschap, blijven beide ouders het gezag uitoefenen. Beide ouders blijven dus formeel belast met de opvoedkundige en juridische verantwoordelijkheid voor hun kinderen. Dit betekent, dat zij gezamenlijk besluiten over:

Het gezamenlijk gezag kan alleen afgewezen worden, indien er sprake is van grote problemen tussen de ouders, die nadelig zijn voor het kind. De rechter kan dan in het belang van het kind besluiten het gezag aan één van de ouders toe te wijzen.

Het is de taak van de school om ouders op een neutrale manier en in gelijke mate van informatie te voorzien over:

Beide ouders worden op gelijke wijze in de gelegenheid gesteld deze informatie te ontvangen. Op de Lispeltuut gaan we er overigens van uit dat de ouders zoveel mogelijkheid in gezamenlijkheid optrekken ten behoeve van hun kind(eren).

Contact

de Lispeltuut
HOOFDLOCATIE
P.C. Boutensstraat 4
1822 KJ Alkmaar
072 5644596

DEPENDANCE
Jacques Perkstraat 100
1822 KM Alkmaar
072 5627120

de.lispeltuut@saks.nl

Aanmelden >>