Bel (072) 5644596 >>

Melding afwezigheid

Melding van afwezigheid

Afwezigheid van uw kind, door ziekte of een andere onverwachte reden, dient u voor schooltijd bij voorkeur via Digiduif door te geven. U kunt ook voor 8.40 uur bellen naar de locatie waar uw kind zit. Indien de leerkracht geen melding van afwezigheid heeft ontvangen, zal deze zelf met u contact zoeken.
Het telefoonnummer voor afwezigheidsmeldingen is 5644596 voor het hoofdgebouw en 5627120 voor de dependance.
Afwezigheid i.v.m. dokters- of tandartsbezoek of therapie meldt u, persoonlijk of via Digiduif, van tevoren aan de leerkracht.

Contact

de Lispeltuut
HOOFDLOCATIE
P.C. Boutensstraat 4
1822 KJ Alkmaar
072 5644596

DEPENDANCE
Jacques Perkstraat 100
1822 KM Alkmaar
072 5627120

de.lispeltuut@saks.nl

Aanmelden >>