Bel (072) 5644596 >>

Schooltijden

Schooltijden

De nieuwe schooltijden zijn voor de onder- en bovenbouw:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:     8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur    

Woensdag:   8.30 - 12.15 uur.

Als u kinderen heeft op beide vestigingen die u ’s morgens naar school brengt, is het goed om te weten dat er op de dependance vanaf 08.20 uur pleinwacht is. Als u eerst uw oudste wegbrengt, heeft u vervolgens nog voldoende gelegenheid om uw jongste bij het hoofdgebouw af te leveren! De kinderen mogen 10 minuten voor aanvang van de lessen de school binnen. Wij vragen u vriendelijk uw kind(eren) niet te vroeg naar school te laten gaan. Het is de bedoeling dat de lessen echt om 08.30 beginnen. Als u de leerkracht wilt spreken is het goed om even een afspraak te maken.

 

Contact

de Lispeltuut
HOOFDLOCATIE
P.C. Boutensstraat 4
1822 KJ Alkmaar
072 5644596

DEPENDANCE
Jacques Perkstraat 100
1822 KM Alkmaar
072 5627120

de.lispeltuut@saks.nl

Aanmelden >>