Bel (072) 5644596 >>

Verzekering

Verzekering

Voor alle onder het bestuur ressorterende scholen is via de Bond KBO een verzekeringpakket afgesloten, waarin onder meer een ongevallen en een aansprakelijkheidsverzekering zijn opgenomen. Op grond van deze ongevallenverzekering zij alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigenverzekering van betrokkene geen dekking biedt. Het verplichte eigen risico valt hier niet onder, omdat dit niet als medische schade wordt gezien. Materiële schade valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf, als zij die voor de school actief zijn dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig en/of nalatig handelen. Voor leerlingen is een secundaire dekking tijdens het verblijf op school of tijdens evenementen in schoolverband, voor zover niet elders verzekerd door bijvoorbeeld een W.A-verzekering die door de ouders van de betreffende leerling is afgesloten. Ouders zijn de wettelijk de eerste verantwoordelijken voor de daden van hun kinderen, ook onder schooltijd.

Contact

de Lispeltuut
HOOFDLOCATIE
P.C. Boutensstraat 4
1822 KJ Alkmaar
072 5644596

DEPENDANCE
Jacques Perkstraat 100
1822 KM Alkmaar
072 5627120

de.lispeltuut@saks.nl

Aanmelden >>