Bel (072) 5644596 >>

Voor- en naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang

De SKOA verzorgt de voor- en naschoolse opvang in de naast de school gelegen Kinderkroon. Daarnaast verzorgen ook Rollebol, Kindividu en Kiddies kinderopvang voor onze school. Op onze website vindt u een link naar deze organisaties.

Om de overdracht goed te laten verlopen werken wij met een overzicht per groep. Op dit formulier kunnen ouders, aan het begin van het schooljaar, aangeven wanneer zij kinderopvang hebben geregeld. De leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 brengen de kinderen 2x per dag naar het schoolplein en kinderen die naar de opvang moeten worden daaraan herinnerd. De begeleiders van Rollebol, Kiddies, Kindividu en Het speelkwartier (SKOA) wachten in de arena op de kinderen die daar na schooltijd verzamelen.

Contact

de Lispeltuut
HOOFDLOCATIE
P.C. Boutensstraat 4
1822 KJ Alkmaar
072 5644596

DEPENDANCE
Jacques Perkstraat 100
1822 KM Alkmaar
072 5627120

de.lispeltuut@saks.nl

Aanmelden >>