Bel (072) 5644596 >>

Schooltijden

Schooltijden in schooljaar 2018-2019 

De MR heeft ingestemd met 5 gelijke schooldagen van 08.30 tot 14.00 uur per 3 september 2018!
Dit betekent dat de kinderen vanaf dit schooljaar tussen de middag op school een kwartier lunchen en een kwartier buitenspelen. Het toezicht vindt plaats door SKOA medewerkers en personeel van school, zodat de leerkrachten een half uur kunnen pauzeren.
Aan de ouders wordt een vrijwillige bijdrage van €0,50 per week gevraagd als tegemoetkoming in de kosten voor het overblijven. Een ruime meerderheid van de ouders heeft in 2016 aangegeven hiertoe bereid te zijn. Deze bijdrage zal deel uitmaken van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage.

Informatie over het continurooster vindt u hier.

Contact

de Lispeltuut
HOOFDLOCATIE
P.C. Boutensstraat 4
1822 KJ Alkmaar
072 5644596

DEPENDANCE
Jacques Perkstraat 100
1822 KM Alkmaar
072 5627120

de.lispeltuut@saks.nl

Aanmelden >>