Bel (072) 5644596 >>

Hoe tevreden bent u over de school

In het voorjaar van 2016 is een Tevredenheidspeiling uitgevoerd. Naast het team zijn ook ouders en leerlingen bevraagd naar hun tevredenheid over de Lispeltuut.
U kunt hieronder doorklikken naar de resultaten van de peiling.

Leerlingtevredenheid

Oudertevredenheid

Conclusies en actiepunten  n.a.v. de tevredenheidsmetingen

Contact

de Lispeltuut
HOOFDLOCATIE
P.C. Boutensstraat 4
1822 KJ Alkmaar
072 5644596

DEPENDANCE
Jacques Perkstraat 100
1822 KM Alkmaar
072 5627120

de.lispeltuut@saks.nl

Aanmelden >>