Bel (072) 5644596 >>

Meer- en hoogbegaafdheid

Aanbod voor meer- en hoogbegaafden op de Lispeltuut

Op de Lispeltuut werken we met het programma Levelwerk. Levelwerk biedt een leerlijn met passend onderwijs voor meer- en hoog begaafde leerlingen in het basisonderwijs. Het is dus voor de kinderen die naast de reguliere lesstof meer werk aankunnen. Om in aanmerking te komen voor Levelwerk, moet een kind aan verschillende criteria voldoen. Deze criteria staan beschreven in het beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid.

 

Het programma bevat een totaalaanbod van verrijkende activiteiten op het gebied van taal, lezen, rekenen, wereldoriëntatie en natuur. Levelwerk biedt de mogelijkheid om met zelfgekozen onderwerpen aan de slag te gaan. Ook leren de kinderen om een haalbare planning te maken. Het doel van Levelwerk is het oefenen van metacognitieve (plannen, organiseren, een opdracht aanpakken), sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden, waarbij er aangesloten wordt bij de motivatie van de leerlingen. Ons doel is om met Levelwerk maatwerk te bieden, dus de hoeveelheid en het soort werk wordt aan de individuele leerling aangepast

 

Levelwerk wordt op de Lispeltuut toegepast in de groepen 3 t/m 8. Maar ook in de groepen 1 en 2 is er oog voor kinderen die meer aankunnen. Voor hen is er ook speciaal materiaal aanwezig waarmee zij aan de slag kunnen.

De kinderen die werken met Levelwerk worden begeleid door hun eigen leerkracht. Wekelijks wordt met de kinderen het werk en hun eventuele vragen daarover besproken en worden de nieuwe opdrachten ingepland. Op onze school is een talentbegeleider meer- en hoogbegaafdheid (in opleiding) werkzaam. Leerkrachten kunnen voor informatie en/of advies bij haar terecht. Ouders met vragen over dit onderwerp benaderen eerst de eigen leerkracht, daarna is eventueel overleg met de talentbegeleider mogelijk.

 

 

Hoog bezoek

Mevrouw Helma van der Hoorn, voorzitter van het College van bestuur van de SAKS, was op bezoek op de Lispeltuut.
De kinderen hebben een flitsende presentatie gegeven over Levelwerk en hoe zij daar praktisch mee bezig zijn. We willen u de reactie van Helma van der Hoorn natuurlijk niet onthouden!

 

  

"Ik heb erg genoten van het afgelopen schoolbezoek aan de Lispeltuut. Door de presentaties van de leerlingen kwam levelwerk echt tot leven. Niet alleen werd daardoor inzichtelijker wat het is en hoe het werkt, ook werd daardoor zichtbaar hoe leuk het voor de leerlingen is om ermee te werken en hoe goed het aanslaat. Het doet me deugd te zien dat leerlingen die extra uitdaging behoeven door de school worden gezien en dat er adequaat op hun behoeften wordt ingespeeld. Het feit dat de leerlingen worden betrokken bij de evaluatie van het project en dat er serieus naar hen wordt geluisterd, maakt de cirkel rond. Geef mijn complimenten daarom door aan de leerlingen die de mooie presentaties hebben verzorgd, maar vooral ook aan je teamleden die dit hebben neergezet!"

 Met vriendelijke groet,

 Helma van der Hoorn

             

Zo'n groot compliment smaakt naar meer. 
Daarom hebben de kinderen hun presentatie nog eens herhaald voor hun ouders. Natuurlijk ook een zeer geinteresseerd publiek!

 

Contact

de Lispeltuut
HOOFDLOCATIE
P.C. Boutensstraat 4
1822 KJ Alkmaar
072 5644596

DEPENDANCE
Jacques Perkstraat 100
1822 KM Alkmaar
072 5627120

de.lispeltuut@saks.nl

Aanmelden >>