Bel (072) 5644596 >>

Informatie over de Vreedzame School

Op de Lispeltuut werken we met het programma van De Vreedzame School. Dit programma wil  een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en 'betrokken' burgers.

U als ouders en wij als team hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is.
Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.

De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden.

De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen.

Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan.
De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep.
Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u natuurlijk langskomen of kijken op www.devreedzameschool.nl.

Blokken van het programma

De Vreedzame School is een programma voor de hele school. Het programma is zo opgebouwd dat  in alle groepen dezelfde 6 thema’s / blokken aan bod komen:

Blok 1 We horen bij elkaar (over groepsvorming omgaan met elkaar)

Blok 2 We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten)

Blok 3 We hebben oor voor elkaar (over communicatie)

Blok 4 We hebben hart voor elkaar(over gevoelens)                                                

Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid)

Blok 6 We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten).

In alle groepen wordt gedurende het schooljaar tegelijkertijd aan dezelfde thema’s / blokken gewerkt.

Wat leren de kinderen? 

De volgende sociaal-emotionele vaardigheden komen in het programma aanbod:

Wat merk ik ervan als ouder?

In onze beide gebouwen is zowel in de algemene ruimtes als in de lokalen zichtbaar dat we een 'Vreedzame school' zijn.
Bij de start van het nieuwe schooljaar wappert in de vlaggenmast de vlag van de 'Vreedzame school'. 

In de groepen 1 t.e.m. 6 krijgen de kinderen bij de start van elk nieuw blok een zogenaamde kletskaart mee. Hierop kunt u lezen welk thema op dat moment centraal staat in de groep van uw kind. Een mooi hulpmiddel om eens even te 'kletsen' met uw zoon of dochter over wat er speelt in de klas! 

Op de infoavonden die staan gepland aan het begin van het schooljaar, komt de Vreedzame School aan bod.

 

Contact

de Lispeltuut
HOOFDLOCATIE
P.C. Boutensstraat 4
1822 KJ Alkmaar
072 5644596

DEPENDANCE
Jacques Perkstraat 100
1822 KM Alkmaar
072 5627120

de.lispeltuut@saks.nl

Aanmelden >>