Oog voor talent

Op de Lispeltuut helpen we kinderen hun eigen talenten optimaal ontwikkelen.

Lees verder >

Nieuwbouw

Het is een aantrekkelijk vooruitzicht: waarschijnlijk in de loop van 2022 verlaat de Lispeltuut het huidige hoofdgebouw en dependance en betrekt de school een splinternieuw gebouw in Vroonermeer Noord. Hier kunnen we al onze ideeën over modern onderwijs in praktijk brengen.

Lees verder >

Meer- en hoogbegaafdheid

Sommige kinderen begrijpen de lesstof sneller dan anderen. Ook zij moeten op school uitgedaagd blijven worden.

Lees verder >

Brede school de Lispeltuut

De Lispeltuut is een zogenaamde ‘brede school’. Dat betekent dat we meer aanreiken dan de bekende lesvakken. Onder en na schooltijd is er alle ruimte voor sport en spel.

Lees verder >

Ouders

​​​Lis van Bunnik, moeder van Bink (groep 1/2) en stiefmoeder van Ninthe (groep 5) ​​: "De Lispeltuut is gewoon een fijne school"

Lees verder >

De Vreedzame School

Als school bereiden we kinderen voor op hun deelname aan de samenleving. Daarvoor moeten zij niet alleen uitgerust worden met de juiste kennis, maar ook met de juiste sociale vaardigheden.

Lees verder >

Ouderbetrokkenheid

Een effectieve samenwerking tussen school en ouders

Lees verder >

Ons team

Ieder kind heeft het recht om gezien en gehoord te worden. Vanuit die overtuiging staat ons team van leerkrachten elke dag gedreven en vol (com)passie in de klas.

Lees verder >

Meer dan school

Weekafsluiting, het Oudercafé, Engels van Groep 1 tot en met 8, de Gezonde School. Zo gevarieerd is het schoolaanbod van de Lispeltuut.

Lees verder >

Praktisch

De Lispeltuut heeft momenteel 12 groepen en 30 medewerkers. Het aantal leerlingen zal de komende jaren gaan toenemen door de nieuwbouw in Vroonermeer Noord.

Lees verder >

Nieuwsgierig?

De Lispeltuut ontwikkelt de talenten van kinderen. Aan die belofte geven wij elke dag invulling. Hoe? Kom langs en ervaar het zelf. Wij leiden u graag rond.

Aanmelden en contact
Sluiten

Een school is de maatschappij in het klein. Kinderen met uiteenlopende achtergronden en karakters leven op een kleine oppervlakte bij en met elkaar. Hoe verhoud je je tot elkaar? Hoe ga je om met verschillen? Wij vinden het belangrijk om dat sociaal-emotionele proces goed te begeleiden. Daarvoor maken wij gebruik van De Vreedzame School.

Positief met elkaar omgaan

De Vreedzame School is een programma waarmee kinderen leren om op een positieve manier met elkaar om te gaan. Het bestrijkt thema’s als verantwoordelijkheid nemen, met elkaar communiceren (ook over gevoelens), conflicten oplossen en begrip hebben voor elkaar.

Hun hele basisschooltijd - van groep 1 tot en met 8 - zijn kinderen hier gestructureerd mee bezig, steeds in blokken die schoolbreed worden behandeld. Zo wordt in onze minimaatschappij het gedrag gevormd, waarmee kinderen kunnen uitgroeien tot actieve en betrokken burgers in de ‘grote maatschappij’.

Sluiten
Sluiten

Een school is de maatschappij in het klein. Kinderen met uiteenlopende achtergronden en karakters leven op een kleine oppervlakte bij en met elkaar. Hoe verhoud je je tot elkaar? Hoe ga je om met verschillen? Wij vinden het belangrijk om dat sociaal-emotionele proces goed te begeleiden. Daarvoor maken wij gebruik van De Vreedzame School.

Positief met elkaar omgaan

De Vreedzame School is een programma waarmee kinderen leren om op een positieve manier met elkaar om te gaan. Het bestrijkt thema’s als verantwoordelijkheid nemen, met elkaar communiceren (ook over gevoelens), conflicten oplossen en begrip hebben voor elkaar.

Hun hele basisschooltijd - van groep 1 tot en met 8 - zijn kinderen hier gestructureerd mee bezig, steeds in blokken die schoolbreed worden behandeld. Zo wordt in onze minimaatschappij het gedrag gevormd, waarmee kinderen kunnen uitgroeien tot actieve en betrokken burgers in de ‘grote maatschappij’.


Sluiten

Resultaten

Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan.