Oog voor talent

Op de Lispeltuut helpen we kinderen hun eigen talenten optimaal ontwikkelen.

Lees verder >

Nieuwbouw

Het is een aantrekkelijk vooruitzicht: waarschijnlijk in de loop van 2022 verlaat de Lispeltuut het huidige hoofdgebouw en dependance en betrekt de school een splinternieuw gebouw in Vroonermeer Noord. Hier kunnen we al onze ideeën over modern onderwijs in praktijk brengen.

Lees verder >

Meer- en hoogbegaafdheid

Sommige kinderen begrijpen de lesstof sneller dan anderen. Ook zij moeten op school uitgedaagd blijven worden.

Lees verder >

Brede school de Lispeltuut

De Lispeltuut is een zogenaamde ‘brede school’. Dat betekent dat we meer aanreiken dan de bekende lesvakken. Onder en na schooltijd is er alle ruimte voor sport en spel.

Lees verder >

Ouders

​​​Lis van Bunnik, moeder van Bink (groep 1/2) en stiefmoeder van Ninthe (groep 5) ​​: "De Lispeltuut is gewoon een fijne school"

Lees verder >

De Vreedzame School

Als school bereiden we kinderen voor op hun deelname aan de samenleving. Daarvoor moeten zij niet alleen uitgerust worden met de juiste kennis, maar ook met de juiste sociale vaardigheden.

Lees verder >

Ouderbetrokkenheid

Een effectieve samenwerking tussen school en ouders

Lees verder >

Ons team

Ieder kind heeft het recht om gezien en gehoord te worden. Vanuit die overtuiging staat ons team van leerkrachten elke dag gedreven en vol (com)passie in de klas.

Lees verder >

Meer dan school

Weekafsluiting, het Oudercafé, Engels van Groep 1 tot en met 8, de Gezonde School. Zo gevarieerd is het schoolaanbod van de Lispeltuut.

Lees verder >

Praktisch

De Lispeltuut heeft momenteel 12 groepen en 30 medewerkers. Het aantal leerlingen zal de komende jaren gaan toenemen door de nieuwbouw in Vroonermeer Noord.

Lees verder >

Nieuwsgierig?

De Lispeltuut ontwikkelt de talenten van kinderen. Aan die belofte geven wij elke dag invulling. Hoe? Kom langs en ervaar het zelf. Wij leiden u graag rond.

Aanmelden en contact
Sluiten

Als ouders vragen wat hun kinderen leren op de Lispeltuut, dan zeggen wij: kinderen leren zichzelf kennen. Natuurlijk, schoolvakken als rekenen, taal en spelling zijn belangrijk, maar kennisverwerving is bij ons geen doel op zich. Kennis alleen is niet genoeg om uit te groeien tot een actieve en betrokken burger in de 21e eeuw.

Betekenisvol onderwijs

Hoe eerder kinderen weten wie zij zijn en wat zij kunnen, hoe beter voorbereid zij zijn op de toekomst. Eigenheid motiveert en geeft kracht en zelfvertrouwen. Deze overtuiging staat aan de basis van ons onderwijs. Wij willen kinderen helpen om hun eigen weg te vinden. Zoals de schelp Lispeltuut ‘Pluk van de Petteflet’ in de juiste richting wijst, naar het beroemde boek van Annie M.G. Schmidt.

Als iets de Lispeltuut kenmerkt, is het dat wij oog hebben voor de talenten van onze kinderen en alles in het werk stellen om die talenten te ontwikkelen. Hoe wij dat doen? Door kinderen zeggenschap te laten hebben in hun leerproces. En door ons onderwijs betekenisvol te laten zijn, het te verbinden met de wereld om ons heen en met een rijke leeromgeving alle zintuigen te prikkelen.

De kern versterken

We werken regelmatig met thema’s die uit het leven gegrepen zijn en ook belangrijke vaardigheden stimuleren als samenwerken, initiatief nemen en kritisch denken. Vanuit de alledaagse werkelijkheid bouwen wij kennis en kunde op, zodat zij beter opgenomen worden.

Maar het belangrijkste bij ons talentgedreven onderwijs is dat we onderkennen dat elk kind anders is en zijn eigen aanpak verdient. Eigenlijk is het niet zo moeilijk: kinderen zijn van nature nieuwsgierig, positief ingesteld en hebben hun eigen kwaliteiten. Aan ons de taak om die kern beet te pakken en te versterken. Als een kind tijdens zijn basisschooltijd het beste uit zichzelf heeft gehaald, zijn wij in onze opdracht geslaagd.

Sluiten
Sluiten

Als ouders vragen wat hun kinderen leren op de Lispeltuut, dan zeggen wij: kinderen leren zichzelf kennen. Natuurlijk, schoolvakken als rekenen, taal en spelling zijn belangrijk, maar kennisverwerving is bij ons geen doel op zich. Kennis alleen is niet genoeg om uit te groeien tot een actieve en betrokken burger in de 21e eeuw.

Betekenisvol onderwijs

Hoe eerder kinderen weten wie zij zijn en wat zij kunnen, hoe beter voorbereid zij zijn op de toekomst. Eigenheid motiveert en geeft kracht en zelfvertrouwen. Deze overtuiging staat aan de basis van ons onderwijs. Wij willen kinderen helpen om hun eigen weg te vinden. Zoals de schelp Lispeltuut ‘Pluk van de Petteflet’ in de juiste richting wijst, naar het beroemde boek van Annie M.G. Schmidt.

Als iets de Lispeltuut kenmerkt, is het dat wij oog hebben voor de talenten van onze kinderen en alles in het werk stellen om die talenten te ontwikkelen. Hoe wij dat doen? Door kinderen zeggenschap te laten hebben in hun leerproces. En door ons onderwijs betekenisvol te laten zijn, het te verbinden met de wereld om ons heen en met een rijke leeromgeving alle zintuigen te prikkelen.

De kern versterken

We werken regelmatig met thema’s die uit het leven gegrepen zijn en ook belangrijke vaardigheden stimuleren als samenwerken, initiatief nemen en kritisch denken. Vanuit de alledaagse werkelijkheid bouwen wij kennis en kunde op, zodat zij beter opgenomen worden.

Maar het belangrijkste bij ons talentgedreven onderwijs is dat we onderkennen dat elk kind anders is en zijn eigen aanpak verdient. Eigenlijk is het niet zo moeilijk: kinderen zijn van nature nieuwsgierig, positief ingesteld en hebben hun eigen kwaliteiten. Aan ons de taak om die kern beet te pakken en te versterken. Als een kind tijdens zijn basisschooltijd het beste uit zichzelf heeft gehaald, zijn wij in onze opdracht geslaagd.


Sluiten

Resultaten

Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan.