Oog voor talent

Op de Lispeltuut helpen we kinderen hun eigen talenten optimaal ontwikkelen.

Lees verder >

Nieuwbouw

Het is een aantrekkelijk vooruitzicht: waarschijnlijk in de loop van 2022 verlaat de Lispeltuut het huidige hoofdgebouw en dependance en betrekt de school een splinternieuw gebouw in Vroonermeer Noord. Hier kunnen we al onze ideeën over modern onderwijs in praktijk brengen.

Lees verder >

Meer- en hoogbegaafdheid

Sommige kinderen begrijpen de lesstof sneller dan anderen. Ook zij moeten op school uitgedaagd blijven worden.

Lees verder >

Brede school de Lispeltuut

De Lispeltuut is een zogenaamde ‘brede school’. Dat betekent dat we meer aanreiken dan de bekende lesvakken. Onder en na schooltijd is er alle ruimte voor sport en spel.

Lees verder >

Ouders

​​​Lis van Bunnik, moeder van Bink (groep 1/2) en stiefmoeder van Ninthe (groep 5) ​​: "De Lispeltuut is gewoon een fijne school"

Lees verder >

De Vreedzame School

Als school bereiden we kinderen voor op hun deelname aan de samenleving. Daarvoor moeten zij niet alleen uitgerust worden met de juiste kennis, maar ook met de juiste sociale vaardigheden.

Lees verder >

Ouderbetrokkenheid

Een effectieve samenwerking tussen school en ouders

Lees verder >

Ons team

Ieder kind heeft het recht om gezien en gehoord te worden. Vanuit die overtuiging staat ons team van leerkrachten elke dag gedreven en vol (com)passie in de klas.

Lees verder >

Meer dan school

Weekafsluiting, het Oudercafé, Engels van Groep 1 tot en met 8, de Gezonde School. Zo gevarieerd is het schoolaanbod van de Lispeltuut.

Lees verder >

Praktisch

De Lispeltuut heeft momenteel 12 groepen en 30 medewerkers. Het aantal leerlingen zal de komende jaren gaan toenemen door de nieuwbouw in Vroonermeer Noord.

Lees verder >

Nieuwsgierig?

De Lispeltuut ontwikkelt de talenten van kinderen. Aan die belofte geven wij elke dag invulling. Hoe? Kom langs en ervaar het zelf. Wij leiden u graag rond.

Aanmelden en contact
Sluiten

Schooltijden

De Lispeltuut werkt met een continurooster. Dat betekent uw kind aaneengesloten op school is en op school luncht.

De schooltijden zijn als volgt:

  • Van maandag tot en met vrijdag 8.30 uur - 14.00 uur

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2020-2021

vakantie

eerste dag

laatste dag

Alkmaars Ontzet

08.10.20

08.10.20

herfstvakantie

12.10.20

16.10.20

kerstvakantie

21.12.20

01.01.21

voorjaarsvakantie

22.02.21

26.02.21

Pasen

05.04.21

05.04.21

Koningsdag

27.04.21

27.04.21

meivakantie

Hemelvaart

03.05.21

13.05.21

07.05.21

13.05.21

Pinksteren

24.05.21

24.05.21

zomervakantie

12.07.21

20.08.21

Studie- en roostervrije dagen:

09-10, 10-11, 18-12 (middag), 05-02, 08-02, 01-03, 01-04 (middag), 26-4, 14-5,
14-6 tot en met 18-6 (hele week), 9-7 (middag). Aanvang van de lessen in het schooljaar 2021/2022: 23 augustus 2021.


Vakanties en vrije dagen schooljaar 2021-2022

vakantie

eerste dag

laatste dag

Alkmaars Ontzet

08.10.21

08.10.21

herfstvakantie

18.10.21

22.10.21

kerstvakantie

27.12.21

07.01.22

voorjaarsvakantie

21.02.22

25.02.22

Pasen

Koningsdag

18.04.22

27.04.22

18.04.22

27.04.22

meivakantie

Hemelvaartdag

02.05.22

26.05.22

06.05.22

26.05.22

Pinksteren

06.06.22

06.06.22

zomervakantie

18.07.22

26.08.22

Studie- en roostervrije dagen:

07-10, 02-11, 24-12, 18-02, 28-02, 07-03, 01-04 (middag),15-4, 27-5, 07-06, 08-06, 09-06, 10-6,15-07 (middag).
Aanvang van de lessen in het schooljaar 2022/2023: 29 augustus 2022.Klachtenregeling

De Lispeltuut hecht aan een veilige en integere schoolomgeving. Mocht u vragen, klachten of twijfels hebben over ongepast gedrag op onze school, dan kunt u dat - vertrouwelijk - melden bij onze interne contactpersoon. Hier vindt u de klachtenregeling van SaKS.

Activiteiten Commissie

Op de Lispeltuut is een Activiteiten Commissie actief. Dit is een groep ouders die bij uiteenlopende festiviteiten en activiteiten op school de leerkrachten ondersteunt. Bijvoorbeeld bij de sinterklaas-, paas- en kerstviering. Ook helpt de commissie bij het organiseren van de schoolreisjes, de sportdag en de Avondvierdaagse.

Medezeggenschapsraad

Onderwijsinstellingen maken dagelijks plannen, nemen beslissingen en voeren veranderingen door. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij de schooldirectie. Omdat het beleid leraren en leerlingen direct of indirect aangaat, moet de schooldirectie overleggen met de medezeggenschapsraad (MR).

De MR van de Lispeltuut bestaat uit drie ouders (oudergeleding) en drie leerkrachten (personeelsgeleding). Zij worden telkens voor een periode van drie jaar gekozen. De Lispeltuut maakt deel uit van SaKS. Schooloverstijgende zaken binnen SaKS worden besproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Onze schoolgids

Alle overige praktische informatie kunt u nalezen in onze schoolgids die wij jaarlijks publiceren. Met daarin onder andere:
Hier staan wij voor
De organisatie van ons onderwijs
Het ABC van De Lispeltuut
Het team van De Lispeltuut


Sluiten
Sluiten

Schooltijden

De Lispeltuut werkt met een continurooster. Dat betekent uw kind aaneengesloten op school is en op school luncht.

De schooltijden zijn als volgt:

  • Van maandag tot en met vrijdag 8.30 uur - 14.00 uur

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2020-2021

vakantie

eerste dag

laatste dag

Alkmaars Ontzet

08.10.20

08.10.20

herfstvakantie

12.10.20

16.10.20

kerstvakantie

21.12.20

01.01.21

voorjaarsvakantie

22.02.21

26.02.21

Pasen

05.04.21

05.04.21

Koningsdag

27.04.21

27.04.21

meivakantie

Hemelvaart

03.05.21

13.05.21

07.05.21

13.05.21

Pinksteren

24.05.21

24.05.21

zomervakantie

12.07.21

20.08.21

Studie- en roostervrije dagen:

09-10, 10-11, 18-12 (middag), 05-02, 08-02, 01-03, 01-04 (middag), 26-4, 14-5,
14-6 tot en met 18-6 (hele week), 9-7 (middag). Aanvang van de lessen in het schooljaar 2021/2022: 23 augustus 2021.


Vakanties en vrije dagen schooljaar 2021-2022

vakantie

eerste dag

laatste dag

Alkmaars Ontzet

08.10.21

08.10.21

herfstvakantie

18.10.21

22.10.21

kerstvakantie

27.12.21

07.01.22

voorjaarsvakantie

21.02.22

25.02.22

Pasen

Koningsdag

18.04.22

27.04.22

18.04.22

27.04.22

meivakantie

Hemelvaartdag

02.05.22

26.05.22

06.05.22

26.05.22

Pinksteren

06.06.22

06.06.22

zomervakantie

18.07.22

26.08.22

Studie- en roostervrije dagen:

07-10, 02-11, 24-12, 18-02, 28-02, 07-03, 01-04 (middag),15-4, 27-5, 07-06, 08-06, 09-06, 10-6,15-07 (middag).
Aanvang van de lessen in het schooljaar 2022/2023: 29 augustus 2022.Klachtenregeling

De Lispeltuut hecht aan een veilige en integere schoolomgeving. Mocht u vragen, klachten of twijfels hebben over ongepast gedrag op onze school, dan kunt u dat - vertrouwelijk - melden bij onze interne contactpersoon. Hier vindt u de klachtenregeling van SaKS.

Activiteiten Commissie

Op de Lispeltuut is een Activiteiten Commissie actief. Dit is een groep ouders die bij uiteenlopende festiviteiten en activiteiten op school de leerkrachten ondersteunt. Bijvoorbeeld bij de sinterklaas-, paas- en kerstviering. Ook helpt de commissie bij het organiseren van de schoolreisjes, de sportdag en de Avondvierdaagse.

Medezeggenschapsraad

Onderwijsinstellingen maken dagelijks plannen, nemen beslissingen en voeren veranderingen door. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij de schooldirectie. Omdat het beleid leraren en leerlingen direct of indirect aangaat, moet de schooldirectie overleggen met de medezeggenschapsraad (MR).

De MR van de Lispeltuut bestaat uit drie ouders (oudergeleding) en drie leerkrachten (personeelsgeleding). Zij worden telkens voor een periode van drie jaar gekozen. De Lispeltuut maakt deel uit van SaKS. Schooloverstijgende zaken binnen SaKS worden besproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Onze schoolgids

Alle overige praktische informatie kunt u nalezen in onze schoolgids die wij jaarlijks publiceren. Met daarin onder andere:
Hier staan wij voor
De organisatie van ons onderwijs
Het ABC van De Lispeltuut
Het team van De LispeltuutSluiten

Resultaten

Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan.